Slide
Summer camp

ACN Sydney (Australia Campus Network Sydney)

ACN Sydney (Australia Campus Network Sydney)

ACN cung cấp các chương trình học Công nghệ thông tin và Thương mại của �?ại học La Trobe ngay tại trung tâm thành phố Sydney. Nằm ở vị trí thuận tiện như vậy, CAN mang đến cho bạn một môi trường giáo dục chất lượng cao và nhờ các chương trình học cấp tốc, việc học tập của bạn sẽ được kết thúc nhanh chóng hơn so với các trường đại học thông thường.

 

 

Các chương trình mới của ACN:

Thêm 3 chương trình mới được áp dụng từ n�?m học 2010

1. Cao đẳng hệ thống thông tin (Diploma of Information System) (từ tháng 3/2010)

2. Cử nhân công nghệ thông tin (Bachelor of Information Technology) (từ tháng 3/2010)

3. Cao đẳng nâng cao Quản trị doanh nghiệp (Graduate Diploma of Business Administration) (từ tháng 7/2010)

Nhập học hàng n�?m vào các kỳ tháng 3, 7, 11

 

Các chương trình :

1. Foundation Studies

2. La Trobe University Diploma of Business Administration

 

 

Diploma

Duration

Areas of Study

Standard Entry

16 months

Foundation level Units plus Economics, Accounting, Law, Information System, Marketing, Management and Statistic.

Accelerated Entry

12 months

 

 

3. Business Bachelor Programs

ACN đào tạo hai chương trình đại học:

- Cử nhân Thương mại

- Cử nhân Thương mại Quốc tế

 

Có 6 chuyên ngành chính hệ Cử nhân thương mại và Cử nhân Thương mại Quốc tế

- Accounting - Kế toán

- Management - Quản lý

- Marketing - Thị trường

- Financial Management - Quản lý tài chính

- Human Resource Management - Quản trị nguồn nhân lực

- Sustainable Resource Management - Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Sinh viên có th�? học khoá thông thường kéo dài 3 n�?m hoặc khoá t�?ng tốc trong 2 n�?m.

 

Học phí cho sinh viên quốc tế- N�?m học 2010

 

Foundation Studies

Foundation Studies (per semester)

AU$6,340

Standard Entry (2 semesters)

AU$12,680

 

 

 

Diploma of Business Administration or Information Systems

Diploma (per subject)

AU$1,585

Diploma (per semester - four subjects)

AU$6,340

Standard Entry (4 semesters)

AU$25,360

Accelerated Entry (3 semesters)

AU$19,020

 

 

 

Business Bachelor Degrees

Undergraduate Degree (per subject)

AU$2,309

Undergraduate Degree (per semester - four subjects)

AU$9,236

Fast Track (2 years, 6 semesters)

AU$55,416

Standard (3 years, 6 semesters)

AU$55,416

 

 

 

Bachelor of Information Technology

Undergraduate Degree (per subject)

AU$2,327.50

Undergraduate Degree (per semester - four subjects)

AU$9,310

Fast Track (2 years, 6 semesters)

AU$55,860

Standard (3 years, 6 semesters)

AU$55,860

 

 

 

Graduate Diploma in Business Administration

Graduate Diploma (per subject)

AU$2,211.25

Graduate Diploma (per semester - four subjects)

AU $8,845

 

 

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN ACN:

 

- Là sinh viên chính thức và được học theo giáo trình phân bổ của đại học LA TROBE ngay khi bạn học tại ACN.

- Bằng tốt nghiệp được cấp từ �?H LA TROBE, sinh viên được xem như là sinh viên học chính quy tại trường bằng việc được cấp mã số sinh viên, email miễn phí, và khi tốt nghiệp bạn sẽ thành viên của câu lạc bộ “cựu sinh viên LA TROBE” với hơn 118.500 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại trường đang sinh sống và làm việc tại 100 quốc gia khác nhau.

- Sĩ số lớp nhỏ

- Nằm ngay tại trung tâm Sydney

- Sinh viên được ACN tìm việc làm bán thời gian và thực tập miễn phí trong suốt thời gian học tại trường

 

*** Tham khảo thêm website: http://www.auscampus.net

* Vui lòng liên hệ với G'day Việt Nam để có thêm thông tin và yêu cầu cụ thể của từng khoá học.

Bài viết liên quan

Đối tác