Slide
Summer camp

Khuyến mại mới - Du học hè Mỹ Victory

Khuyến mại mới - Du học hè Mỹ Victory

Chương trình Ưu đãi mới kéo dài từ ngày 22/3/2016 đến hết ngày 31/3/2016. Chương trình có người dẫn đoàn bay cùng học sinh từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 2 chiều đi và về, chăm sóc, hỗ trợ học sinh trong suốt hành trình. 

Bài viết liên quan

Đối tác