Slide
Summer camp

Hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ thống Giáo dục Mỹ

Ở Mỹ, hệ thống giáo dục không giống các quốc gia trên thế giới. Ví dụ: Bộ Giáo dục của Chính quyền Trung ương ra đời trong thập niên 70 (trước đó không có Bộ Giáo dục) chỉ lo tìm ngân sách cho sinh viên vay học chứ không can thiệp vào các trường học giống như ở các nước châu Âu, Úc, hay châu Á. 

Ở châu Úc và châu Âu, các trường đại học mặc dù tự chủ nhưng được tài trợ từ ngân sách nhà nước, do đó các trường đại học danh tiếng thường là trường công lập. Trong khi đó, tại Mỹ, các trường “top ten” đều là trường tư do tư nhân hoặc Hội Bất vụ lợi sáng lập như: Đại học Harvard, Stanford, Yale, hay MIT… Hiệu trưởng các trường đại học đều do Hội đồng của trường bổ nhiệm, Nhà nước không can thiệp.

Nước Mỹ có khoảng 14.000 trường cao đẳng và đại học. Ở những bang Trung Mỹ, dân số và diện tích nhỏ nên ít trường. Các bang phía Đông và Tây Mỹ lớn nên qui tụ nhiều trường như bang California có khoảng 2.000 trường. Đa số các bang đều có cơ quan quản lý giáo dục riêng, quản lý từ trường dạy nghề đến trường đại học thông qua Luật Giáo dục. Tuy nhiên, có 2-3 bang vì quá nhỏ nên không có cơ quan quản lý giáo dục. Do đó, tại các bang này, mở trường học như thành lập 1 công ty, chỉ cần 5 phút điền mẫu qua internet và đóng 100 USD. Các trường này là những trường “bán văn bằng” (degree mills).

Phổ thông trung học:

1. Các trường công

2. Các trường nội trú.

3. Các trường bán trú.

Cao đẳng hai năm:

1. Trường cao đẳng cộng đồng - đào tạo chung.

2. Trường kỹ thuật/dạy nghề - dạy nghề, đào tạo kỹ thuật chuyên ngành.

3. Trường cao đẳng dự bị - chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang hệ đại học bốn năm.

Đại học:

Mục tiêu của hầu hết sinh viên theo học các chương trình này là có được tấm bằng đại học, thông thường phải mất tới 4 năm. Sinh viên có thể lựa chọn cách học mà qua hai giai đoạn để đạt được mục đích của mình. Đó là cách sinh viên có thể học hai năm đầu tại trường đại học cộng đồng (Community College) hoặc trường đại học đại cương (Junior College) sau đó sẽ học chuyển tiếp hai năm cuối của trường đại học 4 năm và sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi kết thúc chương trình học.

1. Trường đại học - loại trường cơ sở cấp bằng cử nhân.

2. Đại học tổng hợp - một thể chế có thể bao gồm nhiều trường đại học và cấp tất cả các loại bằng.

3. Viện công nghệ - loại trường chuyên về khoa học nhưng có thể đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác.

Sau đại học:

Sau khi bạn đã tốt nghiệp cử nhân thì bạn có thể tiếp tục học cao hơn. Hơn 1.000 trường đại học ở Mỹ có chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Thông thường một chương trình thạc sỹ phải mất hai năm để hoàn thành và chương trình tiến sỹ thì phải mất thêm 3 năm nữa. Nhưng không nhất thiết là bạn phải theo đúng một ngành khi muốn chuyển tiếp lên học cao hơn. Và thực tế cho thấy là các bạn thường chọn một ngành khác. Bạn có thể lựa chọn học:

1. Tại các trường đại học tổng hợp.

2. Tại các trường đại học.

3. Tại các viện nghiên cứu.

Trường chuyên ngành

1. Trường Y - trường sau đại học đào tạo các bác sỹ.

2. Trường Luật - trường sau đại học đào tạo luật sư.

3. Trường Kinh doanh - trường sau đại học cấp các loại bằng như Thạc sỹ QTKD - MBA.

Dưới đây là một số các trường đại học ở Mỹ :

1. Montverde Academy 

Thành phố Orlando, Bang  Florida  ( www.montverde.org )
Thành lập :1912
Học phí + phí ăn ở khoảng: 29.500USD/ năm

2. Maine Central Institute (MCI) 

Pittsfield, bang Maine   ( www.mci-school.org )
Thành lập: 1866
Học phí + phí ăn ở khoảng: 33.500USD/năm
Học bổng: Max 25% 

3. Fryeburg Academy
 
Bang Maine     ( www.fryeburgacademy.org )
Thành lập : 1792
Học phí + phí ăn ở khoảng: 35.500USD/năm
Học bổng: Max 25%
 
4. St. Johnsbury Academy 

Bang Vermont    ( www.stjohnsburyacademy.org )
Thành lập: 1842
Học phí + phí ăn ở khoảng: 38.500USD/ năm
Học bổng: Max 8.500USD 

5.  Wilbraham & Monson Academy 

Bang Massachuset ( www.WMAcademy.org 
Thành lập: 1804
Học phí + phí ăn ở khoảng: 37.000USD/năm

6. Lake Forest Academy  

Bang Illinois ( www.lflanet.org
Thành lập : 1985
Học phí + phí ăn ở khoảng: 37,900USD/ năm 

Vui lòng liên hệ với G'day Vietnam để có thêm thông tin và yêu cầu cụ thể của từng khoá học.

Bài viết liên quan

Đối tác